Du besøger i øjeblikket FED som gæst | Log ind

Forside

Forsikringsret:Vælg... (41 mulige)
Erstatningsret:Vælg... (56 mulige)
Love og regler:Vælg... (1839 mulige)
Søgeord:Vælg... (5094 mulige)
Instanser:
Årstal Mellem og
Søg i tekst

 

 

Seneste tilføjelser...

 • Ø.L.D. af 20. marts 2012. [FED 2012.**Ikke optrykt i FED*]
  Bygningssagkyndig burde have anvendt karakteren K3 i stedet for K1 ved understrygning med PUR-skum, når der kunne konstateres fugtaftegninger på spær og lægter, selv om disse var tørre på besigtigelsestidspunktet. Landsretten henviste til vejledende eksempler i Håndbog for Bygningssagkyndige. Det var imidlertid ikke bevist, at der var årsagsforbindelse mellem PUR-skummet og vandskade på ejendommen.
  Bemærk: Denne afgørelsestekst er stadig under behandling i FEDs redaktion
 • Ø.L.D. af 8. marts 2012. [FED 2012.**Ikke optrykt i FED*]
  Under forsøg på demontering af flybombe fra 2. Verdenskrig eksploderede bomben med omfattende bygningsbeskadigelser til følge. Ifølge skønsmanden havde Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, A, begået en række fejl, hvilket havde betydning for skadernes omfang. En række forsikringsselskaber rejste erstatningskrav. A blev frifundet med bemærkning om, at der var tale om risikobetonet arbejde til varetagelse af almene samfundsinteresser. Bl.a. henset til A’s pligt til at beskytte liv og begrænse risiko samt til det oplyste om sådanne bombers farlighed sammenholdt med A’s konkrete og erfaringsbaserede vurdering af risici fandt landsretten det ikke godtgjort, at A havde begået en sådan fejlvurdering, at der forelå erstatningsansvar. A blev derfor frifundet.
  Bemærk: Denne afgørelsestekst er stadig under behandling i FEDs redaktion
 • Ø.L.D. af 10. februar 2012. [FED 2011.**Ikke optrykt i FED*]
  Forsikringstager A kørte galt med sin bil efter at have indtaget forskellige lægemidler, der indeholdt bevidsthedspåvirkende stoffer. Landsretten lagde til grund, at A’s medicinpåvirkning var hovedårsag til færdselsuheldet. Da A var klar over, at medicinen kunne påvirke evnen til at køre bil, var skaden omfattet af dækningsundtagelse for kørsel i spiritus-, narkotika- eller medicinpåvirket tilstand.
  Bemærk: Denne afgørelsestekst er stadig under behandling i FEDs redaktion
Se flere...

Se også...

Miljøretlige Afgørelser og Domme

MAD-online omfatter domme og afgørelser, trykt i tidsskriftet Miljøretlige Afgørelser og Domme siden 1996. MAD medtager alle relevante domme fra Højesteret, landsretterne, Sø- og Handelsretten og i et vist omfrang også fra byretterne. MAD omfatter endvidere afgørelser og udtalelser fra... Læs mere

Andre juridiske udgivelser

Kommentar til brugergrænseflade?
Copyright for stikord og redaktion © 2017 • Forlaget Vandkunsten